Ashab-ı Bedir | MURAT GÖKCE

Ashab-ı Bedir (infografik)

Ashab-ı Bedir

Ashab-ı Bedir

 

Bedir Sahabileri olarak da bilinen Ashab-ı Bedir, MS 624 yılında Bedir Savaşı’nda Mekkeli Kureyş kabilesine karşı savaşan bir grup Müslümandı. Bedir Savaşı, Müslümanların ilk büyük zaferi olması ve Medine’deki Müslüman toplumun Mekke’ye hakimiyetini kurması nedeniyle İslam tarihinin en önemli savaşlarından biri olarak kabul edilir.

Ashab-ı Bedir, yaklaşık 313 erkek ve birkaç erkek çocuktan oluşuyordu ve İslam’a ilk girenlerin birçoğunun yanı sıra Hz. Muhammed (SAV), kuzeni ve damadı Ali gibi bazı önde gelen liderleri içeriyordu. ve yakın arkadaşı ve arkadaşı Ebu Bekir. Savaş, Müslümanlar ile çok daha büyük bir Mekke kuvveti arasında yapıldı ve Müslümanlar, kısmen Hz. Muhammed’in liderliği ve arkadaşlarının kullandığı taktikler sayesinde sürpriz bir zafer elde etmeyi başardılar.

Ashab-ı Bedir, İslam’ın ilk ve en sadık takipçileri arasında sayıldığı için Müslümanlar tarafından büyük saygı görüyor. Hz.Muhammed’e atfedilen pek çok hadis veya söz ve eylem, sahabelerin erdemlerini kaydeder ve bunlardan birkaçı, İslami gelenek tarafından Peygamber’in sahabesi olan “Sahabe” olarak onurlandırılmıştır.

Bedir Savaşı, Müslüman toplumun askeri gücünün en eski kanıtlarından biri olarak kabul edildiğinden ve İslam’ın Arabistan’da ve ötesinde yayılmasına yol açan İslami fetihlerin başlangıcına işaret ettiği için İslam tarihinde de önemli bir olaydır.

WhatsApp
1