Mondros Mütarekesi’nin uygulanması

mondros_infografik

Sivas müzesi duvar kaplama infografik çalışması.